Email: fermolvwaver@gmail.com
Telefoon: 0476 50 76 14 (voorzitster)
Rekeningnummer: BE07 7332 2709 0366